• Cẩm nang sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 81 lượt tải | 1 file đính kèm
  cam nang su dung cong nghe thong tin trong day hoc (Ver2).pdf
 • Giáo án lớp 5 từ tuần 1 đến tuần 10 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 216 lượt tải | 10 file đính kèm
 • Giáo án lớp 4 từ tuần 1 đến tuần 10 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 106 lượt tải | 10 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 tuần 8 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 109 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 tuần 7 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 112 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 tuần 6 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 102 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 tuần 5 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 94 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 tuần 4 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 73 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 tuần 3 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 tuần 2 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 73 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 tuần 1 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 65 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu bộ môn tuần 8 năm học 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 93 lượt tải | 1 file đính kèm