• Cẩm nang sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
  cam nang su dung cong nghe thong tin trong day hoc (Ver2).pdf
 • Giáo án lớp 5 từ tuần 1 đến tuần 10 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 155 lượt tải | 10 file đính kèm
 • Giáo án lớp 4 từ tuần 1 đến tuần 10 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 90 lượt tải | 10 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 tuần 8 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 96 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 tuần 7 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 90 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 tuần 6 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 89 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 tuần 5 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 81 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 tuần 4 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 tuần 3 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 tuần 2 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 tuần 1 NH 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu bộ môn tuần 8 năm học 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 85 lượt tải | 1 file đính kèm