• Kế hoạch công tác tháng 01/2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công tác tháng 12/2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công tác tháng 11/2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công tác tháng 10/2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 76 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công tác tháng 9/2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 124 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch năm học 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 85 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công tác tháng 06/2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công tác tháng 05/2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 143 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công tác tháng 02/2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 196 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kế hoạch thực hiện công tác tháng của Hiệu trưởng
 • Kế hoạch tuần 21, năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 228 lượt tải | 1 file đính kèm