• Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu
    | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Quy tắc ứng xử của CB-VC Trường TH Hộ Phòng B
    | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 254 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện phong trào "Tiếng kẻng học bài"
    | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 242 lượt tải | 1 file đính kèm