• Thời khóa biểu bộ môn tuần 8 năm học 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 85 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu bộ môn tuần 3 năm học 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu bộ môn tuần 1 năm học 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu bộ môn năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 235 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu bộ môn tuần 23 - HKII 2018 - 2019
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 295 lượt tải | 1 file đính kèm